Tryllekunstens historie i Nordamerika. By J.K. Rowling

Fjortende Århundrede — Syttende Århundrede

By J.K. Rowling

Selvom europæiske opdagelsesrejsende kaldte det ‘Den Nye Verden’, da de ankom til kontinentet, så havde troldmænd kendt til Amerika længe før Mugglerne (bemærk: hvert land har sin egen betegnelse for ‘Muggle’, det amerikanske samfund bruger slangudtrykket No-Maj, en forkortelse for ‘No Magic’ eller ‘Ingen Magi’). Forskellige former for magiske rejser — blandt andet koste og fremkomster — for ikke at nævne visioner og forudanelser, betød, at selv vidtstrakte troldmandssamfund var i kontakt med hinanden fra middelalderen og fremefter.

Det indianske magiske samfund og dem fra Europa og Afrika havde haft kendskab til hinanden længe før indvandringen af de europæiske No-Majs i det syttende århundrede. De var allerede klar over de mange lighedspunkter mellem deres samfund. Visse familier var tydeligvis ‘magiske’, og magi optrådte også uventet i familier, hvor der hidtil ikke havde været nogen kendt heks eller troldmand. Det overordnede forhold mellem troldmænd og ikke-troldmænd syntes at være ens på tværs af befolkninger, og det gjaldt også holdninger blandt No-Majs, uanset hvor de blev født. I det indianske samfund, blev nogle hekse og troldmænd accepteret og endda rost i deres stammer, hvor de opnåede anseelse som medicinmænd eller fremragende jægere. Men andre blev stigmatiseret for deres overbevisning ofte på det grundlag, at de var blevet besat af ondsindede ånder.

Legenden om den indianske ‘skin walker’ — en ond heks eller troldmand, der kan forvandle sig til et dyr efter behag — er baseret på virkeligheden. En legende opstod omkring de indianske Animagi, der gik på, at de havde ofret nære familiemedlemmer for at få deres transformationskræfter. Faktisk antog de fleste Animagi dyreformer for at undslippe forfølgelse eller til at jage for stammen. Sådanne nedsættende rygter stammede ofte fra No-Maj medicinmænd, der til tider simulerede magiske kræfter og var bange for at blive afsløret.

Det indianske magiske samfund var særlig begavet inden for dyre- og plantelivsmagi, især deres eliksirer var langt mere avanceret end meget af det, der var kendt i Europa. Den mest iøjnefaldende forskel på magi der blev praktiseret af indfødte amerikanere og troldmænd i Europa var fraværet af en tryllestav.

Tryllestaven stammer fra Europa. Tryllestaven kanaliserer magi for at gøre dens virkninger både mere præcis og mere magtfuld, selv om det generelt anses for at være et tegn på, at de største hekse og troldmænd også har været i stand til at producere magi af meget høj kvalitet uden brug af tryllestav. Den indianske Animagi og eliksirmagere demonstrerede således også, at man kan opnå magi uden brug af tryllestav med stor kompleksitet, mens besværgelser og forvandling er meget svært uden en.

Syttende Århundrede og Senere

By J.K. Rowling

Da europæiske No-Majs begyndte at emigrere til Den Nye Verden, kom flere hekse og troldmænd af europæisk oprindelse også for at bosætte sig i Amerika. Ligesom deres No-Maj modstykker havde de en række forskellige grunde til at forlade deres oprindelseslande. Nogle blev drevet af en trang til eventyr, men de fleste var på flugt: undertiden fra forfølgelse af No-Majs, andre gange af en anden heks eller troldmand, men også af troldmændenes myndigheder. Sidstnævnte søgte at tilpasse sig den stigende bølge af No-Majs eller at skjule sig blandt den indianske magiske befolkning, der generelt var åbne og beskyttende overfor deres europæiske brødre.

Lige fra begyndelsen stod det dog klart, at Den Nye Verden var et hårdere miljø for hekse og troldmænd end Den Gamle Verden. Det var der tre hovedårsager til.

For det første var de, ligesom deres No-Maj modparter, kommet til et land med få faciliteter, bortset fra dem, de selv fremstillede. Derhjemme skulle de blot opsøge den lokale apoteker for at finde fornødenheder til eliksirer: her skulle de proviantere blandt ukendte magiske planter. Der var ingen etablerede tryllestavsmagere, og Ilvermorny Skole for Heksekunster og Troldmandsskab, der en dag skulle blive blandt de største, magiske institutioner i verden, var på det tidspunkt ikke mere end en lille hytte med to lærere og to elever.

For det andet fik No-Maj-befolkningens opførsel de fleste troldmænd til at betragte den ikke-magiske befolkning fra deres ‘hjemlande’ som værende meget positive. Ikke alene var indvandrerne begyndt at føre krig mod den indianske befolkning, som var et hårdt slag mod enheden i det magiske samfund, deres religiøse overbevisning gjorde dem dybt intolerante over for ethvert spor af magi. Puritanerne var glade for at beskylde hinanden for okkult aktivitet på de mest tynde beviser, og hekse og troldmænd fra Den Nye Verden gjorde klogt i at være på vagt over for dem.

Det sidste og nok det mest farlige problem, som mødte nyankomne troldmænd i Nordamerika, var Scourers. Da det magiske samfund i Amerika var lille, spredt og hemmelighedsfuldt, havde det endnu ikke sine egne håndhævere af loven. Dette efterlod et tomrum, der blev udfyldt af en skruppelløs bande magiske lejesoldater af mange udenlandske nationaliteter, der dannede en meget frygtet og brutal specialenhed fast besluttet på at jage, ikke kun kendte forbrydere, men alle, der kunne være lidt guld værd. Som tiden gik, blev disse Scourers mere og mere korrupte. Mange kom væk fra deres oprindelige magiske regeringers retsområde og hengav sig til en grusomhed, som lå deres opgave fjern. Sådanne Scourers elskede blodsudgydelser og tortur og gik endda så vidt som at bedrive menneskehandel med andre troldmænd. Antallet af Scourers steg over hele Amerika i slutningen af det syttende århundrede, og der er tegn på, at de ikke afholdt sig fra at anvende uskyldige No-Majs som troldmænd til at indsamle lønninger fra godtroende ikke-magiske medlemmer af samfundet.

De berømte Salem hekseretssager i 1692-3 var en tragedie for troldmandssamfundet. Troldmandshistorikere er enige om, at der blandt de såkaldte Puritanske dommere var mindst to kendte Scourers, der betalte for fejder, som havde udviklet sig, mens de var i Amerika. En række af de døde var faktisk hekse, men aldeles uskyldige i de forbrydelser, som de var blevet arresteret for. Andre var blot No-Majs, der var så uheldige at blive fanget i det generelle hysteri og blodtørst.

Salem var vigtigt for det magiske samfund af grunde, der går langt ud over det tragiske tab af menneskeliv. Den umiddelbare effekt var, at mange hekse og troldmænd flygtede fra Amerika, og mange flere valgte ikke at bosætte sig der. Dette førte til interessante variationer i Nordamerikas magiske befolkning i forhold til befolkningerne i Europa, Asien og Afrika. Indtil de første årtier af det tyvende århundrede var der færre hekse og troldmænd blandt den almindelige amerikanske befolkning end på de andre fire kontinenter. Fuldblodsfamilier, som var velinformerede gennem magiske aviser om aktiviteterne blandt både Puritanerne og Scourers, rejste sjældent til Amerika. Dette betød en langt højere procentdel af hekse født af No-Maj og troldmænd i Den Nye Verden end andre steder. Mens disse hekse og troldmænd ofte giftede sig og fandt deres egne helt-magiske familier, har fuldblodsideologien, der har plaget store dele af Europa’s magiske historie, oplevet en langt mindre tiltrækning i Amerika.

Den væsentligste effekt af Salem var måske oprettelsen af De Forenede Staters Magiske Kongres i 1693, et århundrede forud for No-Maj-versionen. Kendt af alle amerikanske hekse og troldmænd med forkortelsen MACUSA (almindeligvis udtalt som: Mah — cooz — ah), var det første gang, at det nordamerikanske magiske samfund samlede sig for at lave love til sig selv, hvor man effektivt etablerede en magisk verden-indeni-en-No-Maj-verden, som det eksisterede i de fleste andre lande. MACUSA’s første opgave var at bringe Scourers for retten, der havde forrådt deres egne. Dem, der blev dømt for mord, for troldmandsmenneskehandel, tortur og alle andre grusomheder, blev henrettet for deres forbrydelser.

Flere af de mest berygtede Scourers undgik domstolsprøvelse. Med internationale arrestordrer forsvandt de permanent ind i No-Maj samfundet. Nogle af dem blev gift med No-Majs og grundlagde familier, hvor magiske børn synes at have været renset ud til fordel for ikke-magisk afkom, for at opretholde Scourernes dække. De hævngerrige Scourers, der var udstødt af deres folk, videregav en absolut overbevisning til deres efterkommere om, at magien var virkelig, og troen på, at hekse og troldmænd burde være udryddet overalt, hvor de blev fundet.

Den Amerikanske magiske historiker Theophilus Abbot har identificeret flere sådanne familier, hver med en stærk tro på magi og et stort had til det. Det kan til dels skyldes de anti-magiske overbevisninger og aktiviteter af efterkommere fra Scourer familier, at Nordamerikanske No-Majs ofte synes sværere at narre og bluffe om emnet magi end mange andre befolkningsgrupper. Dette har haft stor indflydelse på den måde, det amerikanske magiske samfund er reguleret på.

Rappaports Lov

By J.K. Rowling

I 1790 indførte den femtende præsident for MACUSA, Emily Rappaport, en lov, der skulle skabe total adskillelse af troldmandsskab fra No-Maj samfundet. Dette fulgte en af de mest alvorlige overtrædelser af den Internationale Statut for Hemmeligholdelse, hvilket førte til ydmygende kritik af MACUSA fra den Internationale Sammenslutning af Troldmænd. Sagen var langt mere alvorlig, da bruddet kom indefra selve MACUSA.

Kort fortalt involverede katastrofen præsident Rappaport betroede Vogter af Skatte og Dragots søn (Dragot er den amerikanske magiske valuta, og Dragots Vogter svarer, som titlen antyder, omtrent til sekretæren for statskassen). Aristoteles Twelvetrees var en kompetent mand, men hans datter, Dorcus, var lige så dum, som hun var smuk. Hun havde været en fattig studerende på Ilvermorny, og på tidspunktet for hendes fars forfremmelse til det høje embede boede hun hjemme, hvor hun næppe nogensinde udførte magi, men koncentrerede sig først og fremmest om tøj, hårstyling og fester.

På en lokal picnic blev Dorcus Twelvetrees en dag stærkt forelsket i en smuk No-Maj kaldet Bartholomew Barebone. Dorcus var ikke bekendt med, at Bartholomæus var en efterkommer af Scourerne. Ingen i hans familie var magikere, men hans tro på magi var dyb og urokkelig, og ligeledes hans overbevisning om, at alle hekse og troldmænd var onde.

Helt uvidende om faren tog Dorcus Bartholomews høflige interesse i hendes ‘små tricks’ for pålydende. Opmuntret af hendes beundreres troskyldige spørgsmål, betroede hun de hemmelige adresser på både MACUSA og Ilvermorny til ham, samt oplysninger om den Internationale Sammenslutning af Troldmænd og alle de måder, hvorpå disse organer søgte at beskytte og skjule troldmandssamfundet.

Efter at have samlet så mange oplysninger, som han kunne fra Dorcus, stjal Bartholomew staven, som hun villigt havde demonstreret for ham, viste den til så mange pressefolk, som han kunne finde, samlede herefter bevæbnede venner og satte sig for at forfølge og helst dræbe alle hekse og troldmænd i nærheden. Bartholomew trykte desuden brochurer med de adresser, hvor hekse og troldmænd mødtes og sendt breve til fremtrædende No-Majs, hvor nogle følte det nødvendigt at undersøge, om der rent faktisk fandt ‘onde okkulte fester’ sted på de beskrevne steder.

Helt ør over sin mission med at afsløre trolddom i Amerika, overskred Bartholomew Barebone sig egen grænse ved at skyde på, hvad han troede var en gruppe af MACUSA troldmænd, men som viste sig at være No-Maj tilskuere. Heldigvis blev ingen dræbt, men han blev fængslet og miskrediteret, uden at MACUSA behøvede at blive involveret. Det var en enorm lettelse for MACUSA, der kæmpede for at klare de massive følgevirkninger af Dorcus’ fejltrin.

Bartholomew havde uddelt sine foldere bredt, og et par aviser havde taget ham alvorligt nok til at trykke billeder af Dorcus’ tryllestav og bemærke, at den ‘kunne sparke som et muldyr’, når den blev svunget med. Opmærksomheden på MACUSA-bygningen var så intens, at man blev tvunget til at flytte lokaler. Som præsident Rappaport blev tvunget til at fortælle på den Internationale Sammenslutning af Troldmænd ved en offentlig undersøgelse, kunne hun ikke være sikker på, at hver eneste person, der var blevet indviet i Dorcus’ oplysninger, havde modtaget en forglemmelsesbesværgelse. Lækagen havde været så omfattende og detaljeret, at dens konsekvenser kunne mærkes i mange år.

Selv om mange i det magiske samfund kæmpede for at få hende fængslet for livet eller endda henrettet, tilbragte Dorcus kun et år i fængsel. Grundigt vanæret og aldeles chokeret dukkede hun op i et helt andet troldmandssamfund og endte sine dage i afsondrethed med et spejl og en papegøje som sine bedste venner.

Dorcus’ indiskretion førte til indførelsen af Rappaports Lov. Rappaports lov håndhævede en streng adskillelse mellem No-Maj og troldmændenes samfund. Det var ikke længere tilladt for troldmænd at være venner med eller gifte sig med No-Majs. Sanktioner for at fraternisere med No-Majs var barske. Kommunikation med No-Majs var begrænset til, hvad der var nødvendigt for at udføre daglige aktiviteter.

Rappaports Lov forankrede yderligere den store kulturelle forskel mellem det amerikanske troldmandssamfund og Europa. I Den Gamle Verden havde der altid været en grad af skjult samarbejde og kommunikation mellem No-Maj regeringer og deres magiske kolleger. I Amerika handlede MACUSA helt uafhængigt af No-Maj regeringen. I Europa blev hekse og troldmænd gift og var venner med No-Majs, i Amerika blev No-Majs i stigende grad betragtet som fjenden. Kort sagt, Rappaports Lov styrede det amerikanske magiske samfund, der allerede beskæftigede sig med en usædvanlig mistænkelig No-Maj befolkning, stadig dybere under jorden.

Troldmandskab i 1920’ernes Amerika

By J.K. Rowling

Troldmænd i Amerika havde spillet deres rolle i den store krig af 1914-1918, selv om det overvældende flertal af deres No-Maj landsmænd var uvidende om deres bidrag. Da der var magiske fraktioner på begge sider, var deres indsats ikke afgørende, men de vandt mange sejre ved at forhindre yderligere tab af menneskeliv og ved at besejre deres magiske fjender.

Denne fælles bestræbelse førte ikke til en mildere holdning hos MACUSA omkring No-Maj/troldmandsforbrødring, og Rappaports Lov forblev, som den var. Omkring 1920’erne havde det amerikanske troldmandssamfund vænnet sig til at leve under en større grad af hemmeligholdelse end deres europæiske kolleger og til kun at vælge venner inden for deres egne rækker.

Mindet om Dorcus Twelvetrees katastrofale brud på Statutten for Hemmeligholdelse var blevet optaget i det magiske sprog, således var det at være ‘en Dorcus’ slang for at være en idiot eller uduelig person. MACUSA fortsatte med at pålægge strenge straffe på dem, der lod hånt om det Internationale Statut for Hemmeligholdelse. MACUSA var også mere intolerant over for sådanne magiske fænomener som spøgelser, poltergejster og fantastiske skabninger end sine europæiske ækvivalenter, på grund af risikoen, sådanne bæster og spøgelser udgjorde med hensyn til alarmering af No-Majs til eksistensen af magi.

Efter Den Store Sasquatch Opstandelse af 1892 (for flere detaljer, læs Ortiz O’Flahertys hyldede bog ‘Big Foots Sidste Bastion’), blev MACUSA hovedkvarteret flyttet for femte gang i sin historie, denne gang fra Washington til New York, hvor det blev liggende op gennem 1920’erne. Præsident for MACUSA gennem dette årti var Madam Seraphina Picquery, en berømt og dygtig heks fra Savannah.

I 1920’erne havde Ilvermorny Skole for Heksekunster og Troldmandsskab blomstret i mere end to århundreder og blev almindeligvis anset for at være en af de største magiske uddannelsesinstitutioner i verden. Som følge af deres fælles uddannelse var alle hekse og troldmænd godt inde i brugen af en tryllestav.

Lovgivning indført i slutningen af det nittende århundrede betød, at hvert medlem af det magiske samfund i Amerika var forpligtet til at bære en ‘tryllestavstilladelse’, en foranstaltning, der havde til formål at holde styr på al magisk aktivitet og identificere gerningsmænd ved hjælp af deres tryllestave. I modsætning til Storbritannien, hvor Ollivanders blev betragtet som uovervindelige, havde det nordamerikanske kontinent hele fire store tryllestavsmagere.

Shikoba Wolfe, som var af Chocktaw-afstamning, var primært kendt for komplicerede udskårede tryllestave, der indeholdt Tordenfuglenes halefjer (en tordenfugl er en magisk amerikansk fugl nært beslægtet med føniksen). Wolfe-tryllestave blev generelt anset for at være ekstremt kraftfulde, men svære at mestre. De blev især værdsat af Transfigurer.

Johannes Jonker, en Muggler-født troldmand, hvis No-Maj far var en dygtig møbelsnedker, blev en dygtig tryllestavsmager. Hans tryllestave var meget efterspurgte og øjeblikkeligt genkendelige, da de normalt var pyntet med indlagt perlemor. Efter at have eksperimenteret med mange kerner, blev Jonkers foretrukne magiske materiale hår af Wampus-katten.

Thiago Quintana forårsagede uro i den magiske verden, da hans slanke og som regel lange tryllestave begyndte at komme på markedet. Hver havde en enkel gennemsigtig pig fra ryggen af flodmonstrene fra White River i Arkansas og frembragte stærke og elegante besværgelser. Frygten for overfiskning af monstrene blev dæmpet, da det viste sig, at kun Quintana kunne fange dem, det var en hemmelighed, han bevogtede nidkært indtil sin død. Da ophørte produktionen af tryllestave, der indeholdt en pig fra flodmonstrenes ryg fra White River i Arkansas.

Violetta Beauvais, den berømte tryllestavsmager i New Orleans, nægtede i mange år at afsløre den hemmelige kerne i hendes tryllestav, som altid var lavet af sump-kristtornstræ. Til sidst blev det opdaget, at den indeholdt hår fra en Rougarou, det farlige monster med hundehoved, der strejfede rundt i Louisianas sumpe. Det blev ofte sagt, at Beauvais tryllestave var tiltrukkede af mørk magi ligesom vampyrer af blod, men mange amerikanske troldmandshelte i 1920’erne gik i kamp, kun bevæbnet med en Beauvais-tryllestav, og præsident Picquery var selv kendt for at besidde en.

I modsætning til No-Maj fællesskabet i 1920’erne, tillod MACUSA hekse og troldmænd at drikke alkohol. Mange kritikere af denne politik påpegede, at det gjorde hekse og troldmænd temmelig iøjnefaldende i byerne blandt ædru No-Majs. Men i et af hendes sjældne muntre øjeblikke hørte man præsident Picquery sige, at det at være en troldmand i Amerika allerede var hårdt nok. ‘Fnisevandet’, som hun blev kendt for at have udtalt til sin stabschef, ‘er ikke til forhandling’.

This is a reprint of a document from the now defunct pottermore.com site. JK Rowling reserves all rights in this document.