Magins historia i Nordamerika. By J.K. Rowling

1300-talet — 1600-talet

By J.K. Rowling

Trots att europeiska upptäckare kallade det den ”Nya världen” när de först nådde kontinenten, hade trollkarlar känt till Amerika långt före mugglare (OBS! Medan varje nationalitet har sin egen term för ”mugglare”, använder det amerikanska samhället termen ”världslingar”). Flera sätt av magiskt resande – kvastar och spöktransferens bland annat – för att inte tala om syner och klärvoajans, innebar att till och med fjärran trollkarlssamfund var i kontakt med varandra från medeltiden och framåt.

Trollkarlssamfundet bland Amerikas indianer och deras motsvarigheter i Europa och Afrika hade känt till varandra långt före invandringen av europeiska världslingar på 1600-talet. De var redan medvetna om de många likheterna mellan sina samfund. Vissa familjer var tydligt magiska och magi uppträdde också oväntat i familjer där det hittills inte hade funnits någon känd häxa eller trollkarl. Den allmänna fördelningen mellan trollkarlar och världslingar föreföll konsekvent mellan befolkningarna, likaså attityderna hos världslingar var de än föddes. Inom den amerikanska indianbefolkningen accepterades vissa häxor och trollkarlar och prisades även inom sina stammar, och fick rykten som helande medicinmän eller framstående jägare. Andra stigmatiserades dock för sin tro, ofta baserat på att de skulle vara besatta av onda andar.

De amerikanska indianernas legender om ”skin walker” – en ondskefull häxa eller trollkarl som kan förvandlas till ett djur när som helst – har sin grund i fakta. En legend växte upp runt animagusarna bland indianerna, att de hade offrat nära familjemedlemmar för att vinna sina förvandlingskrafter. I själva verket antog majoriteten av animagusarna djurformer för att fly från förföljelse eller för att jaga åt stammen. Sådana nedsättande rykten hade ofta sitt ursprung hos världslingmedicinmän, som ibland själva simulerade magiska krafter och var rädda för att bli avslöjade.

Trollkarlssamfundet bland indianerna var särskilt begåvat inom djur- och växtmagi, dess trolldrycker i synnerhet var av en finess bortom vad som var känt i Europa. Den tydligaste skillnaden mellan den magi som praktiserades av indianer och den som praktiserades av Europas trollkarlar var avsaknaden av en trollstav.

Den magiska trollstaven hade sitt ursprung i Europa. Trollstavar kanaliserar magi för att göra effekterna både mer precisa och mer kraftfulla, även om det allmänt anses vara ett kännetecken för de allra största häxorna och trollkarlarna att de också har kunnat producera trollstavslös magi av mycket hög kvalitet. Såsom indianernas animagusar och trolldrycksmakare bevisade kan trollstavslös magi uppnå stor komplexitet, men trollformler och förvandling är mycket svårt utan en sådan.

1600-talet och senare

By J.K. Rowling

När världslingeuropéer började utvandra till den Nya världen bosatte sig också fler häxor och trollkarlar med europeiskt ursprung i Amerika. Liksom sina världslingmotsvarigheter hade de ett antal olika orsaker för att lämna sina ursprungsländer. Vissa drevs av äventyrslust, men de flesta flydde från något: ibland från förföljelse av världslingar, ibland från en annan häxa eller trollkarl, men också från trollkarlsmyndigheter. De senare försökte smälta in bland den ökande världslingbefolkningen eller gömma sig hos trollkarlarna bland indianerna, som i allmänhet välkomnade och skyddade sina europeiska bröder.

Från början var det dock tydligt att den Nya världen var en tuffare miljö för häxor och trollkarlar än den Gamla världen. Det fanns tre huvudorsaker till det.

Först och främst hade de, precis som sina världsling-motsvarigheter, kommit till ett land med få bekvämligheter förutom de som de gjorde själva. Hemma behövde de bara besöka den lokala apotekaren för att hitta nödvändiga ingredienser för trolldrycker, här var de tvungna att leta bland okända magiska växter. Det fanns inga etablerade trollstavsmakare, och Ilvermornys skola för häxkonster och trolldom, som en dag skulle rankas bland de största magiska institutionerna i världen, var vid den tiden inget mer än en ruffig timmerkoja med två lärare och ett par studenter.

För det andra var de amerikanska världslingarnas handlingar av den art att de fick världslingbefolkningen i de flesta trollkarlars hemländer att verka älskvärd i jämförelse. Immigranterna hade inte bara börjat föra krig mot indianbefolkningen, vilket skadade sammanhållningen inom världslingsamhället, men deras religiösa övertygelser gjorde dem också djupt intoleranta mot varje spår av magi. Puritanerna anklagade gärna varandra för magisk aktivitet med minsta ursäkt, och häxor och trollkarlar i den Nya världen gjorde rätt i att akta sig extremt noga för dem.

Det sista och antagligen det farligaste problemet som upptäcktes hos trollkarlar som nyligen hade anlänt till Nordamerika var Rensarna. Eftersom trollkarlssamfundet i Amerika var litet, utspritt och hemlighetsfullt hade det inte ännu något eget organ för upprätthållande av lag och ordning. Detta lämnade ett vakuum som fylldes av en samvetslös grupp av trollkarlslegosoldater av många utländska nationaliteter, som bildade en mycket fruktad specialtrupp som jagade inte bara kriminella utan alla som skulle kunna vara värda guld. Allt eftersom tiden gick blev Rensarna mer och mer korrupta. Långt bort från jurisdiktionen i sina inhemska magiska regeringar hängav sig många åt en maktkärlek och grymhet som inte rättfärdigades av deras uppdrag. Sådana Rensare njöt av blodsutgjutelse och tortyr, och gick även så långt som att sälja andra trollkarlar. Antalet Rensare ökade över hela Amerika under det sena 1600-talet och det finns bevis på att de inte höll sig för goda att framställa oskyldiga världslingar som trollkarlar för att samla in belöningar från lättlurade icke-magiska medborgare i samhället.

De beryktade häxrättegångarna i Salem 1692–1693 var en tragedi för trollkarlssamfundet. Trollkarlshistoriker är ense om att bland de så kallade puritanska domarna fanns minst två kända Rensare, som hämnades för fejder som hade växt fram under deras tid i Amerika. Ett antal av de döda var faktiskt häxor, men helt oskyldiga brotten de hade anhållits för. Andra var världslingar som hade oturen att fångas upp i den allmänna hysterin och blodtörsten.

Salem var betydande inom det magiska samfundet av orsaker långt utöver den tragiska förlusten av liv. Dess omedelbara effekt var att många häxor och trollkarlar flydde från Amerika, och många fler avstod från att bosätta sig där. Detta ledde till intressanta variationer i den magiska befolkningen i Nordamerika jämfört med befolkningarna i Europa, Asien och Afrika. Fram till det tidiga 1900-talet fanns det färre häxor och trollkarlar i den allmänna amerikanska befolkningen än på de andra fyra kontinenterna. Renblodsfamiljer, som var välinformerade genom trollkarlstidningar om puritaners och Rensares aktiviteter, flyttade sällan till Amerika. Det innebar en mycket högre procent av världslingfödda häxor och trollkarlar i den Nya världen än någon annanstans. Även om dessa häxor och trollkarlar ofta gifte sig och bildade sina egna fullmagiska familjer, har renblodsideologin som har präglat mycket av Europas magiska historia vunnit mycket mindre genomslag i Amerika.

Den mest betydelsefulla effekten av Salem var kanske skapandet av Magikernas Corpus i USA 1693, som föregick världslingversionen med omkring ett århundrade. Den var känd för alla amerikanska häxor och trollkarlar under förkortningen MACUSA (uttalades allmänt som: Mah – cooz – ah), och detta var den första gången som det nordamerikanska trollkarlssamfundet gick samman för att skapa lagar för sig självt, och skapade därmed en magisk värld inom en icke-magisk värld så som det redan existerade i de flesta andra länder. MACUSA:s första uppgift var att föra de Rensare inför rätta som hade förrått sina egna. De som hade blivit dömda för mord, trollkarlshandel, tortyr och andra sorters grymheter avrättades för sina brott.

Flera av de mest ökända Rensarna undgick rättvisan. Med internationella häktningsorder utfärdade försvann de permanent in i världslingsamhället. Vissa av dem gifte sig med världslingar och bildade familjer där barn med trolldomsgåva verkar ha sållats bort till förmån för världslingbarn för att bibehålla Rensarens täckmantel. De hämndlystna Rensarna, utkastade från sitt folk, efterlämnade en absolut övertygelse till sina ättlingar att trolldom var verkligt och att häxor och trollkarlar borde utrotas var de än hittades.

Den amerikanske trolldomshistorikern Theophilus Abbot har identifierat flera sådana familjer, alla med en djup tro på trolldom och ett stort hat mot den. Det kan delvis bero på antimagiska övertygelser och aktiviteter hos ättlingarna från Rensarfamiljer att nordamerikanska världslingar ofta verkar svårare att lura och föra bakom ljuset om ämnet trolldom än många andra befolkningar. Detta har haft djupa efterverkningar på styrandet av det amerikanska trollkarlssamfundet.

Rappaports lag

By J.K. Rowling

År 1790 instiftade den femtonde presidenten för MACUSA, Emily Rappaport, en ny lag utformad för att skapa total segregering mellan trollkarlssamfund och världsling-samhällen. Detta var följden av ett av de allvarligaste brotten mot den Internationella Sekretesslagen, vilket ledde till en förödmjukande kritik mot MACUSA av den Internationella konfederationen för trollkarlar. Ärendet var så mycket allvarligare eftersom brottet härrörde inom själva MACUSA.

I korthet rörde katastrofen dottern till president Rappaports betrodda skattmästare för tillgångar och Dragot (Dragot är den amerikanska trollkarlsvalutan och skattmästare av Dragot, såsom titeln antyder, motsvarar ungefär finansminister). Aristotle Twelvetrees var en kompetent man, men hans dotter, Dorcus, var lika trög som hon var söt. Hon hade varit en dålig elev på Ilvermorny och bodde hemma vid tiden för hennes fars befordran till detta höga ämbete. Hon utförde nästan aldrig trolldom utan koncentrerade sig huvudsakligen på sina kläder, sina håruppsättningar och fester.

En dag på en lokal picknick blev Dorcus Twelvetrees djupt förälskad i en stilig världsling vid namn Bartholomew Barebone. Vad hon inte visste var att Bartholomew var en Rensarättling. Ingen i hans familj var magisk, men hans tro på trolldom var djup och orubblig, likaså var hans övertygelse att alla häxor och trollkarlar var onda.

Dorcus, som var helt omedveten om faran, tog Bartholomews artiga intresse av hennes ”små konster” som något bra. Hon lurades av sin beundrares oskyldiga frågor och anförtrodde de hemliga adresserna till både MACUSA och Ilvermorny, tillsammans med information om den Internationella konfederationen för trollkarlar och alla sätt som dessa organ skulle skydda och dölja trollkarlssamfundet.

När han hade stulit så mycket information som han kunde från Dorcus, stal Bartholomew trollstaven som hon tillmötesgående hade visat för honom, visade den för så många journalister han kunde hitta, och sedan samlade han ihop beväpnade vänner och tog itu med att förfölja och om möjligt döda alla häxor och trollkarlar i omgivningen. Vidare skrev Bartholomew ut flygblad med adresserna där häxor och trollkarlar samlades och skickade brev till framstående världslingar, av vilka några tyckte att det var nödvändigt att undersöka om det verkligen pågick ”onda hemliga fester” på de beskrivna platserna.

Berusad av sitt uppdrag att avslöja trolldom i Amerika gick Bartholomew Barebone för långt genom att skjuta mot vad han trodde var en grupp med MACUSA-trollkarlar, men som visade sig vara världsling-åskådare som hade oturen att lämna ett misstänkt hus medan han bevakade det. Lyckligtvis dödades ingen, och Bartholomew fängslades för brottet utan att MACUSA behövde blanda sig i saken. Detta var en enorm lättnad för MACUSA som hade fullt upp att hantera de allvarliga efterverkningarna av Dorcus tanklöshet.

Bartholomew hade spridit sina flygblad vitt och brett, och några få tidningar hade tagit honom på tillräckligt allvar för att publicera bilder på Dorcus trollstav och notera att den ”hade en mycket stark fysisk effekt” om den svängdes. Den uppmärksamhet som fokuserades på MACUSA-byggnaden var så intensiv att de var tvungen att flytta till andra lokaler. Som president Rappaport tvingades berätta för den Internationella konfederationen för trollkarlar vid ett offentligt förhör, kunde hon inte vara säker på att varenda person som visste om Dorcus information hade fått minnet raderat. Läckan hade varit så allvarlig att dess efterverkningar gjorde sig påminda under många år.

Trots att många i det magiska samfundet organiserade en kampanj för att få henne fängslad på livstid eller till och med avrättad tillbringade Dorcus endast ett år i fängelse. Vanhedrad och fullständigt bestört kom hon ut till ett mycket annorlunda trollkarlssamfund och slutade sina dagar i avskildhet med en spegel och en papegoja som sina käraste följeslagare.

Dorcus obetänksamhet ledde till introduktionen av Rappaports lag. Rappaports lag innebar strikt åtskillnad mellan världslingar och trollkarlar. Trollkarlar var inte längre tillåtna att bli vänner med eller gifta sig med världslingar. Straffen för umgänge med världslingar var stränga. Kommunikationen med världslingar var begränsad till vad som var nödvändigt för att utföra dagliga aktiviteter.

Rappaports lag befäste vidare den betydande kulturella skillnaden mellan det amerikanska trollkarlssamfundet och det europeiska. I den Gamla världen hade det alltid funnits en grad av hemligt samarbete och kommunikation mellan världslingregeringar och deras magiska motsvarigheter. I Amerika agerade MACUSA helt självständigt från världslingregeringen. I Europa gifte sig häxor och trollkarlar med världslingar och blev vänner med dem; i Amerika ansågs världslingar alltmer som fiender. I korthet gjorde Rappaports lag att det amerikanska trollkarlssamfundet, som redan hade att göra med en ovanligt misstänksam världslingbefolkning, blev ännu hemligare.

Trollkarlsamerika på 1920-talet

By J.K. Rowling

Trollkarlarna i Amerika hade spelat sin roll under första världskriget 1914–1918, även om den överväldigande majoriteten av deras världslinglandsmän var ovetande om deras bidrag. Eftersom det fanns magiska grupper på båda sidor var deras ansträngningar inte avgörande, men de vann många segrar genom att förhindra ytterligare förlust av liv och genom att besegra sina magiska fiender.

Denna gemensamma strävan ledde inte till någon mildrad syn från MACUSA:s sida beträffande umgänge mellan världslingar och trollkarlar, och Rappaports lag förblev strikt. På 1920-talet hade USA:s trollkarlssamfund blivit vant att existera under större diskretion än sina europeiska motsvarigheter och att välja sina partner strikt inom sina egna klasser.

Minnet av Dorcus Twelvetrees katastrofala brott mot sekretesslagen hade blivit ett talesätt för magiska, så att vara ”en Dorcus” var slang för en idiot eller dum person. MACUSA fortsatte att utdöma stränga straff åt dem som trotsade den Internationella sekretesslagen. MACUSA var också mer intoleranta mot sådana magiska fenomen som spöken, poltergeister och fantastiska varelser än sina europeiska motsvarigheter, på grund av risken sådana bestar och andar innebar att avslöja magi för världslingar.

Efter det stora Sasquatch-upproret 1892 (för mer information, se Ortiz O’Flahertys mycket hyllade bok ”Big Foot’s Last Stand”) flyttade MACUSA:s högkvarter för femte gången i sin historia, från Washington till New York, där det blev kvar under 1920-talet. MACUSA:s president under 20-talet var Madam Seraphina Picquery, en häxa från Savannah, vars gåvor var vitt berömda.

1920 hade Ilvermornys skola för häxkonster och trolldom frodats i över två århundraden och ansågs vida vara ett av de största magiska lärosätena i världen. Till följd av sin gemensamma utbildning kan alla häxor och trollkarlar använda en trollstav.

En lag som introducerades i slutet av 1800-talet innebar att varje medlem av trollkarlssamfundet i Amerika var tvungen att ha ett ”trollstavstillstånd”, en åtgärd som var ämnad att skapa kontroll över all magisk aktivitet och identifiera förövarna genom deras trollstavar. Till skillnad från Storbritannien, där Ollivanders ansågs överlägsna, fanns det fyra stora trollstavsmakare i Nordamerika.

Shikoba Wolfe, som var av Chocktaw-härkomst, var främst berömd för vackert skulpterade trollstavar med stjärtfjädrar från åskfåglar (åskfågeln är en magisk amerikansk fågel som är en nära släkting till fenix). Wolfe-trollstavar ansågs allmänt vara extremt kraftfulla, men svåra att bemästra. De värderades särskilt högt av förvandlare.

Johannes Jonker, en mugglarfödd trollkarl vars världsling-far var en fulländad möbelsnickare, blev själv en fulländad trollstavsmakare. Hans trollstavar var mycket eftertraktade och omedelbart igenkännliga, eftersom de vanligtvis var inlagda med pärlemor. Efter att ha experimenterat med många stommar var det magiska material som Jonkers föredrog hår från Wampuskatt.

Thiago Quintana orsakade uppståndelse i trollkarlsvärlden när hans eleganta och vanligen långa trollstavar började komma ut på marknaden. Var och en omslöt en enda genomskinlig tagg från ryggen på de vita flodmonstren i Arkansas och alstrade trollformler med kraft och elegans. Rädslan för överfiske av monstren stillades när det visade sig att Quintana var den enda som visste hemligheten med att fånga dem, en hemlighet han svartsjukt bevarade till sin död, då trollstavar med taggar från det vita flodmonstret upphörde att produceras.

Violetta Beauvais, den berömda trollstavsmakaren från New Orleans, vägrade i många år att avslöja den hemliga stommen i sina trollstavar, som alltid tillverkades av träskmayhaw-trä. Slutligen upptäcktes det att de innehöll hår från rougarou, det farliga hundhuvade monstret som strök omkring i Louisiana-träsken. Det sades ofta om Beauvais trollstavar att de drogs till mörk magi precis som vampyrer till blod, ändå stred många amerikanska trollkarlshjältar på 1920-talet endast med en Beauvais-trollstav, och självaste president Picquery ägde en.

Till skillnad från världsling-samhället på 1920-talet tillät MACUSA häxor och trollkarlar att dricka alkohol. Många kritiker mot denna politik poängterade att det gjorde häxor och trollkarlar något iögonfallande i städer fulla av nyktra världslingar. I en av sina sällsynta sorglösa stunder sa dock president Picquery att det redan var tillräckligt svårt att vara trollkarl i Amerika. ”Fnissvatten”, förklarade hon för sin personalchef, ”är inte förhandlingsbart.”

This is a reprint of a document from the now defunct pottermore.com site. JK Rowling reserves all rights in this document.